Lingua
Lingua

Propostas de actividades de dinamización lingüística do máis variado e para todos os públicos.Empregamos metodoloxías lúdicas e participativas para garantir a motivación e a boa receptividade dos contidos lingüísticos que se queren achegar. O noso obxectivo principal é deseñar propostas atraentes que inciten e motiven o achegamento á lingua ou o reforzamento do seu uso: deste xeito, propoñemos actividades que difunden a obra de persoeiros senlleiros da cultura galega, actvidades nas que se traballan diferentes ámbitos con perspectiva lingüística (deporte, comercio, xogo...)...

Proxectos

Xandobela