Patrimonio
Patrimonio

Propostas ao redor do patrimonio cultural inmaterial galego desde unha perspectiva participativa e lúdica. Pretendemos espellar o noso patrimonio inmaterial entre as xeracións máis novas, para coñecelo, difundilo, revalorizalo e facelo propio.

Proxectos

Xandobela