Xandobela. Educación e dinamización sociocultural
Que é iso de Xandobela?

Xandobela é a terceira persoa do singular do verbo Xandobelar, unha palabra collida da xerga dos canteiros que significa xogar. As habitantes desta casa e cociñeiras deste proxecto convidamos a xandobelar a grandes e pequenas, porque para nós o xogo é unha actitude fundamental nas persoas, unha marabillosa ferramenta que nos permite educar, compartir, cooperar, coñecer, construir, crear, soñar, descubrir, experimentar... desde a alegría e o divertimento. En Xandobela todo é xogo, e xogando é como aprendemos e construímos.

Xandobela é unha iniciativa de Educación Non-Formal e Dinamización Sociocultural nada no 2005 en Compostela, con vocación universal radicada na realidade galega. Traballamos os vellos eidos da cultura e da relación entre as persoas, favorecendo a actitude integradora, creativa e lúdica. Somos persoas educadas no asociacionismo galego, con experiencia no traballo sociocultural voluntario en distintos colectivos e programas e con ampla formación en Pedagoxía, Educación Social, Animación Sociocultural e Dirección de Actividades de Lecer e Tempo Libre.

Quen somos

Xandobela somos moitas persoas amantes do xogo e da nosa cultura que cremos que a educación non formal
é un piar fundamental para o noso desenvolvemento como persoas. Un equipo de profesonais formadas en diversos campos que van e veñen, capitaneado por:

Pedagoga; Educadora Social; Monitora e Directora de Actividades no Tempo Libre; Directora de Campos de Traballo; Técnica en Xestión de Ludotecas; Máster en Promoción da Lectura e Literatura Infantil e Xuvenil.

Nerea Couselo

nerea@xandobela.info


Técnica en Animación Sociocultural; Técnica en Condución de Actividades Físico-deportivas no Medio Natural; investigadora no campo do patrimonio inmaterial galego, en especial da música, danza e literatura oral.

Chus Caramés

chus@xandobela.info

Alén dos obxectivos de cada proxecto concreto que desenvolvamos, existen uns principios de intervención comúns e determinantes, característicos da filosofía de traballo e da intencionalidade educativa que procuramos:

De xeito especial, promocionamos a lectura, as letras, a lingua, a cultura, o patrimonio, a arte, o xogo... pivotando nas súas potencialidades lúdicas, expresivas e creativas e conxugando o disfrute coa aprendizaxe e divulgación cultural. Son moi numerosos os proxectos que vimos desenvolvendo ao longo de todos estes anos, chegando a especializarnos no deseño de proxectos novidosos, participativos e creativos. Pouco a pouco, fomos quen de crear fórmulas metodolóxicas propias e sinxelas pero altamente efectivas na procura dos obxectivos que cada proxecto persegue.