Aviso Legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimiento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información xeral:

Que o dominio www.xandobela.info a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de ANTAXURADA S.L. con domicilio social en AVDA. QUIROGA PALACIOS, 6 BAIXO 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA ); sociedade provista de CIF B15984065 (en diante, A TITULAR).

O seu contacto é o enderezo de correo electrónico info@xandobela.info.

CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios/as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de www.xandobela.info, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra A TITULAR ou calquer/a terceiro/a, ou que, de calquera maneira, poidan causar perxuízo ou impedir o normal funcionamiento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reproducción, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos da TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen perxuicio algún ao sitio web.

III.- Modificación unilateral;

A TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperligazóns;

O establecemento de calquera "hiperligazón" entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reproducción nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes Á TITULAR
 • Baixo ningunha circunstancia, A TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice a "hiperligazón" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

A TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamiento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos/as usuarios/as.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos/as usuarios/as.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido. Sen perxuizo do anterior, A TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos términos que se recollen na condición terceira.

VII. Lexislación aplicable e Xurisdicción;

As presentes Condicións Xerais rexiranse pola lexislación española. ANTAXURADA S.L. e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlle, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario/a para cantas cuestións puidieran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento o incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o/a Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ANTAXURADA S.L. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlle, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

USO DE COOKIES

O sitio web ANTAXURADA S.L. pode utilizar cookies cando un/ha USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun/ha USUARIO/A anónimo e o seu ordenador e non proporcionan por sí o nome e apelidos do/ USUARIO/A. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/ás USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes se rexistren por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles/as. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros proveedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen perxuizo de que en tal caso será necesario que o/a Usuario/a se rexistre como usuario/a de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro. De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo/a usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos col fin de obter medicións estadísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade cola lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario/a a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a info@xandobela.info.